Algemene voorwaarden De Lachspiegel

Algemene gegevens de Lachspiegel, gevestigd te Terwolde, Kuiperstraat 15, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer: 78098912

 Aanmelden

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever/aanvragen van de lachworkshop/energizer het aanbod van de Lachspiegel schriftelijk of per e-mail heeft geaccepteerd.

Aansprakelijkheid

De Lachspiegel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van de opdrachtgever en/of deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.

Annuleringsregeling

De lachworkshop kan tot 4 weken voor de aanvangsdatum kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 4 weken wordt 25%, binnen 3 weken 50%, binnen 2 weken 75% en binnen 1 week 100% in rekening gebracht.

Betaling

 Particulieren dienen het verschuldigde bedrag uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de lachworkshop op het rekeningnummer van de Lachspiegel te hebben overgemaakt.

Bedrijven krijgen na afloop van de geleverde lachworkshop een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen.

Eigen risico

Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Een ieder is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen lichamelijk en/of geestelijke welzijn. De Lachspiegel kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Een lachworkshop of energizer is geen vervanging van welke medische of psychische behandeling dan ook. Raadpleeg bij twijfel altijd eerst een huisarts of specialist.

Geschillen

Ben je het ergens niet mee eens of ontevreden over? Neem dan  contact op met De Lachspiegel, dan gaan we hierover in gesprek. Komen we er samen niet uit, dient de klacht uiterlijk binnen één maand na de workshop schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij De Lachspiegel. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Privacy

De privacyregels worden door de Lachspiegel volgens de Nederlands wetgeving in acht genomen. Wel gaat de deelnemer bij deelname akkoord met het feit dat foto’s en video’s waarop hij/zij te zien is, tenzij uitdrukkelijk door de deelnemer zelf anders wordt aangegeven, voor commerciële doeleinden kunnen worden gebruikt.